ocena vrednosti podjtja

Ocena vrednosti podjetja

Koliko je podjetje vredno? Na to ni mogoče točno odgovoriti, razen če upoštevamo dejanske številke, ki se navajajo pri prodaji oziroma nakupu podjetja. Ker pa je treba upravičeno ceno določiti že pred tem, pridejo v poštev le bolj ali manj natančne ocene. Pri manjših podjetjih je ocena vrednosti nekoliko lažja, medtem ko je treba pri večjih podjetjih to nalogo zaupati strokovnjakom, ki bodo pregledali različne aspekte, ki vplivajo na vrednost in končno ceno pri prodaji oziroma nakupu podjetja. V poštev pridejo različni dejavniki.

Analiza poslovanja podjetja

Gotovo je med pomembnejšimi analiza poslovanja podjetja, ki se sicer pogosto opravlja tudi v drugih okoliščinah. Analiza poslovanja lahko marsikaj pove o končni vrednosti podjetja, saj lahko iz teh podatkov razberemo trende poslovanja, zanesljivost in tudi potencial, predvsem pa pridobimo realne številke o trenutnem poslovanju. Vse to je zelo pomembno za ocenjevanje vrednosti. Poleg tega je na ta način možno ocenjevanje vrednosti tudi pri podjetjih, ki sicer ne kažejo posebnih poslovnih uspehov ali dobrih rezultatov, a imajo za to dober razlog – analiza poslovanja podjetja vzame v zakup širok nabor dejavnikov, ki v končni fazi odločajo o vrednosti podjetja. Tako ne gre le za pregled golih številk, ki ne povedo veliko.

Seveda je pametno za analizo poslovanja podjetja najeti pravega strokovnjaka, ki bo pripravil uporabno poročilo. Do vseh relevantnih podatkov sami ne moremo dostopati, zato so strokovnjaki te vrste še kako neprecenljivi.

Nakup in prodaja podjetja

Ocena vrednosti podjetja se pogosto veže na nakup oziroma prodajo, zato je treba upoštevati še dejavnike, ki izvirajo iz obeh strank. V poštev pridejo želje kupca in prodajalca, čeprav ocena vrednosti podjetja tega neposredno ne izraža. Končna cena ni nujno točno vezana na ugotovljeno vrednost, pravzaprav je lahko le simbolična, lahko pa se prilagodi tudi na druge načine. V vsakem primeru je treba upoštevati mnoge dejavnike.