dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Kaj krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Obvezno zdravstveno zavarovanje že dokaj dobro pokriva tiste storitve, ki so nujne za osnovno zdravljenje, pa tudi za reševanje in druge ukrepe v sili. To pomeni, da smo lahko precej brezskrbni v vsakdanjem življenju – ne bo nas presenetila kakšna poškodba ali bolezen, ob kateri bi imeli veliko dela z iskanjem ustreznih zdravstvenih storitev, ki bi jih morali na koncu še drago plačati. A hitro se izkaže, da ima obvezno zavarovanje le omejeno kritje, nekatere storitve pa niso krite v celoti. Tu postane zanimivo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki zapolnjuje prav to vrzel.

Osnovno zavarovanje mnoge nujne storitve financira v celoti, a pogosto lahko naletimo tudi na delno kritje in nastanejo stroški, ki jih bomo morali plačati sami. Ti stroški so lahko visoki, gotovo pa se z njimi ne želimo ukvarjati, če imamo že tako težave z zdravjem. Ravno zato je dopolnilno zdravstveno zavarovanje priporočljiva izbira, saj se uspešno izognemo takšnim zagatam.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje odpravi nepredvidene stroške

Glavna funkcija, ki jo ima dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je torej ta, da odpravlja tveganje za nastanek nepredvidenih stroškov pri koriščenju storitev, ki jih pokriva že osnovno zdravstveno zavarovanje. Ker smo tako dokaj dobro zavarovani, lahko pričakujemo dovolj široko kritje zavarovanja, ki vključuje vse nujne storitve v primeru poškodb in bolezni. Ne bo pa doplačil, saj dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko za storitve, ki jih obvezno zavarovanje krije le deloma.

Dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Za še boljšo izkušnjo se priporoča izkoristiti ponudbo dodatnih zdravstvenih zavarovanj, ki jo imajo vse večje zavarovalnice. Medtem ko dopolnilno zdravstveno zavarovanje odpravi le tveganje za nepredvidena doplačila, dodatno zavarovanje dejansko razširi kritje in vključuje številne dodatne storitve. To je bistveno bolje, če želimo koristiti širši nabor storitev v zdravstvenem sistemu, še posebej če se ukvarjamo s kakšnimi bolj tveganimi dejavnostmi v službi ali v prostem času.