lončene peči

Lončene peči

Lončene peči štejemo peči z akumulacijsko sposobnost, ravno tako krušne peči klasične štedilnike, toplozračne peči … Se pravi vse peči, ki so izdelane iz materialov, kateri imajo sposobnost akumulacijske toplote.

Zelo malo drv porabijo lončene peči, povprečno od 4 do 5 kubičnih metrov na eno kurilno sezono. Poraba drv je odvisna od velikosti peči in tipa, kvalitete peči. Lahko je lahka, srednje težka in težka. Naj bi imele obloge iz keramičnih pečnic in preko zunanjih površin oddajajo toploto.

Toplotna moč se izraža v KW/m2 obodne površine; Približno od 0,7 do 1,2 KW/kubični meter toplote. To je zlasti odvisno od uporabljenega materiala ter tudi tipa izvedbe za zunanje površine.

Lončene peči lahko krasno ogrevajo prostor in niso potratne. Drva naložimo le dvakrat na dan, se pravi enkrat na 12 ur. Pri uporabi lončenih peči ne obremenjujete okolja, saj vrača samo tisto, kar je iz narave vzela. Se pravi ogljikov dioksid. Ogrevanje z pomočjo lončenih peči ne vpliva na ravnovesje v okolju.

Pečarstvo

Pečarstvo je širok pojem. Ukvarja se z polaganjem keramičnih oblog in pomaga v prostoru ustvariti prijetno atmosfero. Keramične ploščice morajo ustrezati namenu in okolju. Poleg uporabne rešitve dodaja nekaterim prostorom ter objektom tudi estetsko dekorativno vrednost. Pečarju to omogočajo različne oblike in vrste ploščic.

Za kvalitetno opravljeno delo mora upoštevati standarde svoje stroke ter navodila proizvajalcev ploščic in druge keramike.

Pečarstvo da vašemu domu določen pečat. Keramične ploščice se lepi na trde in ravne podlage, naj si bodo to stene, tla ali razne krušne, lončene peči. Pečar mora biti pozoren na linijo polaganje in na razne vzorce, ki ga skupaj sestavljajo ploščice. V podlagi so različne prekinitve, kot so razne cevi ali vtičnice, mora pečar posamezne keramične ploščice zelo previdno obdelati, da se pravilno prilegajo na stikih.

Med položene ploščice pečar odstrani odvečno vezivo in zafugira stične rege med njimi. Pred pričetkom dela mora pečar natančno pogledati ves material, njegovo kakovost, dimenzijo in razne vzorce.